Static Slide

Siófoki könyvelés

Barnucz és Társa Kft.

Gyermeket nevelőknek járó adó-visszatérítés: mutatjuk a részleteket

SZJA

A Magyar Közlöny 179. számában megjelent az 560/2021. kormányrendelet a gyermeket nevelő magánszemélyek adó-visszatérítéséről. Cikkünkben ismertetjük az adó-visszatérítésre jogosultak számára legfontosabb tudnivalókat.

Az adó-visszatérítés a 2021. évben megfizetett három adónemre vonatkozik:

 • az összevont adóalapba tartozó jövedelmek személyi jövedelemadója (szja),
 • az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás szabályai szerinti közteher (ekho),
 • a kisadózó vállalkozások tételes adója (kata).

A jogosultak köre

Az adó-visszatérítés minden olyan magánszemélynek jár, aki 2021-ben akár csak egy napig, legalább egy gyermek (kedvezményezett eltartott) után jogosult a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (szja-törvény) szerint családi kedvezményre, akkor is, ha azt nem veszi igénybe, vagy nem ő veszi igénybe.

 

Ez a következőket jelenti

Jogosult

 • az, aki a családok támogatásáról szóló törvény szerint gyermekre tekintettel családi pótlékra jogosult (akkor is, ha azt nem neki folyósítják, vagy nem veszi igénybe);
 • a jogosulttal közös háztartásban élő, családi pótlékra nem jogosult házastársa;
 • a várandós nő és a vele közös háztartásban élő házastársa, ha a magzat fogantatásának 91. napja 2022. január 1-jét megelőzően következett be;
 • a családi pótlékra saját jogán jogosult gyermek (személy), és a vele közös háztartásban élő hozzátartozói (ideértve a gyermek szüleinek hozzátartozóit is) közül döntésük szerint egy személy;
 • a rokkantsági járadékban részesülő magánszemély és a vele közös háztartásban élő hozzátartozói közül döntésük szerint egy személy.

A családi pótlékra jogosultságnak megfelelően, házastársak esetében tehát mindkét fél jogosult a háztartásukban nevelt közös vagy a másik fél korábbi kapcsolatából „hozott” gyermek, továbbá a magzat után is a visszatérítésre.

Az adó-visszatérítést az olyan elvált szülők (és új házastársaik) is megkapják, akik közös felügyelet esetén jogerős bírósági döntés, egyezség, közös nyilatkozat alapján egyenlő időszakokban felváltva gondozzák gyermeküket, és ezért közös kérelmük alapján a családi pótlékra 50–50 százalékos arányban mindketten jogosultak.

Az élettársi kapcsolatban élőket fő szabályként a saját háztartásukban nevelt vérszerinti gyermekre tekintettel (szülőként) illeti meg az adó-visszatérítés, azonban családi pótlékra, és így az adó-visszatérítésre jogosult lehet a szülővel együtt élő nem szülő élettárs is, feltéve, hogy az élettársaknak és az ellátással érintett gyermeknek közös a lakó vagy tartózkodási helye, valamint az élettársak legalább egy éve szerepelnek az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásában (ENYER), vagy a szülővel fennálló élettársi kapcsolatot legalább egy éve kiállított közokirat igazolja.

Fontos hangsúlyozni, hogy magzat esetében az élettárs akkor sem jogosult, ha igazoltan vér szerinti apa, míg a házastárs akkor is jogosult, ha a magzat nem tőle származik.

Az adó-visszatérítés kérelem alapján az elhunyt magánszemély házastársát vagy örökösét is megilleti, ha az elhunyt magánszemély a 2021. év bármely napján jogosultságot szerezhetett volna a visszatérítésre.

A katás vállalkozásokra vonatkozó speciális szabályok külön cikkben lesznek olvashatók.

Az adó-visszatérítés összege

Az adó-visszatérítés összege (jogosult személyenként külön-külön) sorrendben

 • az adóalap-kedvezmények (négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye, súlyosan fogyatékos magánszemély személyi kedvezménye, első házasok kedvezménye) levonása után megállapított összevont adóalap 2021. évi adójának (15 százalék) az adókedvezmények (őstermelői kedvezmény) levonása utáni része; és/vagy
 • a 2021. évi ekhoalapból levont ekho személyi jövedelemadónak minősülő része (9,5 százalék); és/vagy
 • a kisadózó vállalkozást 2021. évre terhelő kata 25 százaléka,

de együttvéve (jogosultanként külön-külön) legfeljebb a 2020. év december hónapjára a Központi Statisztikai Hivatal által a teljes munkaidőben alkalmazásban állók tekintetében közzétett nemzetgazdasági szintű bruttó havi átlagkereset tizenkétszeresének 15 százaléka, ezer forintra kerekítve, azaz 809 ezer forint.

A jogosult tehát csak azt az összeget kapja meg, amelyet köteles lenne megfizetni, ami azt jelenti, hogy a 809 ezer forintot csak az kapja meg, akinek legalább ennyi lenne, vagy több a 2021. évi összevont adóalap után fizetendő adója. Ha például valakinek a családi kedvezmény miatt nincs szja-fizetési kötelezettsége, nem számíthat visszatérítésre.

Az adó-visszatérítés összege ezer forint, ha a magánszemély összevont (az adóalap-kedvezmények levonása után megállapított) adóalapja 2021. évi adójának az adókedvezmények levonása utáni része legalább egy forint, de az ezer forintot nem éri el.

Fontos, hogy nem jár adó-visszatérítés a külön adózó jövedelmek (például osztalék, árfolyamnyereség) adójából, a fizetővendéglátó tételes adójából.

Az adó-visszatérítés kiutalása

Az adó-visszatérítésre a NAV a kifizetők és más adatszolgáltatásra kötelezett szervek adatszolgáltatása, valamint a magánszemély nyilatkozata szerint rendelkezésére álló adatok alapján 2022. február 15-éig előleget utal ki azzal, hogy a ténylegesen járó összeghez képest mutatkozó eltérés korrekciója (további visszatérítés, esetleg szükséges visszafizetés) az adóbevallási tervezet összeállítása, annak javítása, illetve a szja-bevallás elkészítése során történik.

Ahhoz, hogy a jogosultság megállapításához, az adóvisszatérítés-előleg összegének meghatározásához, a kiutalás teljesítéséhez minden szükséges adat a NAV rendelkezésére álljon,

 • a kifizetők előírt adatszolgáltatási kötelezettségét a 2021. adóév tekintetében 2022. január 20-áig kell teljesíteni;
 • a magánszemély 2021. december 31-éig elektronikus úton vagy papír alapon nyilatkozatot tehet.

A magánszemély nyilatkozata

A magánszemély 2021. december 31-éig nyilatkozhat a következőkről:

 • neve, adóazonosító száma;
 • valamennyi olyan kedvezményezett eltartottnak minősülő – eltartott neve és adóazonosító jele, akire tekintettel a családi kedvezményre jogosult;
 • ha a jogosultság magzatra tekintettel illeti meg, jogosultságának e jogcíme;
 • annak a magánszemélynek a neve, adóazonosító jele, aki ugyanarra a kedvezményezett eltartottra tekintettel jogosult családi kedvezményre.

A nyilatkozat nem kötelező, de az adóvisszatérítés-előleg 2022. február 15-ei kiutalása érdekében célszerű az előírt határidőig megtenni (utána már nem lehet). A nyilatkozat hiánya a kedvezményre való jogosultságot nem érinti, ilyenkor az adóvisszatérítés az adóbevallási tervezet javításával vagy a szja-bevallás benyújtásával érvényesíthető.

A NAV 2021. október 31-éig honlapján közzéteszi a nyilatkozat megtételének rendjére vonatkozó részletes tájékoztatást.

Rendelkezés az adóról

Az adó-visszatérítés az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezménynek minősül, ami azt jelenti, hogy az szja-törvény 44/A–44/F § szerinti rendelkezési jogosultságot csak az a magánszemély érvényesítheti, akinek a fizetendő adójából a visszatérített összeggel együtt számított adókedvezmények levonása után fennmaradó rész azt lehetővé teszi.

Ugyanakkor az adó 1+1 százalékára az szja-törvény 45. §-a szerinti rendelkezési jogosultságát a magánszemély az őt megillető adó-visszatértés figyelembevétele nélkül megállapított összeg tekintetében gyakorolhatja. Az adó-visszatérítés után a rendelkezési jogosultság mértékével megállapított összeg költségvetési támogatásként illeti meg a kedvezményezettet.

Legutóbbi hírek

siofokikonyveleo.hu ppl

Profi, szakmai csapatunk készen áll bármilyen kihívásra.

 

siofokikonyveleo.hu goal

Irányt mutatunk és segítünk céljai elérésében.

 

siofokikonyveleo.hu gears

Megbízható és pontos szolgáltatások.

 

siofokikonyveleo.hu pc

Statisztikáink segítségével könnyebb az ügyintézés.

 

 

 

 

Minden céget úgy kezelünk, mintha a sajátunk lenne.

 

 

 

User

user

Kapcsolat

Barnuczné Magyar Zita

Cím: 8132 Lepsény Fő utca 22/8 hrsz
E-mail: barnucz.zita@siofokikonyvelo.hu
Telefon: 30/35-77-497

DMC Firewall is a Joomla Security extension!
X

Right Click

No right click

Mint minden weboldal, a siofokikonyvelo.hu is használ cookie-kat, hogy kellemesebb felhasználói élményben legyen részed, amikor az oldalunkon jársz.